All posts tagged “Ungkar

Ungkar

Ungkar

Ung­kar er en kon­sert basert på Alf Prøy­sens viser, bun­det sam­men av et utvalg av hans man­ge prosa­teks­ter. Til sam­men blir det­te en liten his­to­rie. En his­to­rie om spell­då­ser, fun­de­rin­ger, ung­kars­sor­ger og lyk­ka som går i krok og sving. I en lek med musikk­sjan­ge­re og […]