Bestefar blir verdensmester

Høs­ten 2016 kom Geirr Lyst­rup med den 5‘te boka til barne­bar­na sine; Beste­far blir ver­dens­mes­ter. Boka er illust­rert av Mal­gorzata Pio­trow­ska som har sam­ar­bei­det med Geirr om en rek­ke bøker tid­li­ge­re: Beste­far og ele­fan­ten, 10 ape­kat­ter, Kat­ten og fug­le­ne, Mau­rits og den sto­re Bar­nål­kri­gen, Bra­kar og Joan­na, Krys­tall­s­lot­tet. Høs­ten 2016 og vin­te­ren 2017 tar Geirr med seg dis­se bøke­ne ut på tur­ne. Og alle bøke­ne kan synges.

«Beste­far bli ver­dens­mes­ter» er en barne­time skred­der­sydd for de mins­te. Med gitar og for­tel­ler­gle­de tar Geirr bar­na med på ei opp­le­vel­ses­rei­se i bøke­nes ver­den. Kom og bli med!

Last ned pla­kat og presse­skriv her:

 Beste­far blir ver­dens­mes­ter. Plakat

 Last ned tekst som wordfil Beste­far blir ver­dens­mes­ter. Presse