TEATERROTTENE

FORESTILLINGER MED TEATERROTTENE:

TEATERROTTENE PÅ SUPERDUPERHEMMELIG OPPDRAG PÅ KULTURHUS & BIBLIOTEK
Mel­lom hyl­le­ne, på lof­tet og i kjel­le­ren er det rot­te­ne som sty­rer og ord­ner. De er de usyn­li­ge hjel­per­ne som lap­per og fik­ser på bøker og vas­ker og kos­ter slik at alt går knirke­fritt for men­nes­ke­ne på huset hver enes­te dag.MEN – Nå er det nok, synes Per­nil­le og rotte­fet­ter Jep­pe. De gid­der ikke mer, de er lei av å all­tid måt­te ryd­de og ord­ne. De bestem­mer seg for å sni­ke seg unna kje­de­li­ge opp­drag – uten at Rotte­beste­mor vet det!

For mer infor­ma­sjon for biblio­tek se Tea­ter­rot­te­ne på Bibliotek

For mer infor­ma­sjon for kul­tur­hus se Tea­ter­rot­te­ne på kulturhus 

DEN VESLE BYGDA SOM GLØYMDE AT DET VAR JUL
Det lir mot jul og men­nes­ka er tra­velt opp­tek­ne med å stel­le alt i stand, gåver skal pak­kast, graut kokast, sko pus­sast … Men, det er noko ufor­klar­leg som skjer. Det knir­kar og tas­lar i gon­ga­ne, mer­ke­le­ge og mys­tis­ke ting skjer sta­dig vekk. Kor vart det av mat­pak­ka som låg klar på bor­det? Kven slår på lyset om nat­ta? Kven er det som sta­dig vekk stikk av med nøk­ke­len til sje­fen, og kven har gnaga på jule­pyn­ten? Ingen har heilt klart å opp­da­ge kva alt det­te mys­tis­ke er, sjølv om det har vore nære på nokre gongar.

For mer infor­ma­sjon om fore­stil­lin­gen se HER

Ned­last­bart markedsmateriale:
Tekst i word HER
Pla­kat HER

Høy­opp­lø­se­lig foto: