Tore Halvorsen

 Kon­sert med Tore Hal­vor­sen fra Ole Ivars

I novem­ber 2018 ble det kjent at Tore Hal­vor­sen gir seg som voka­list i Ole Ivars. Tore har hatt hele 30 år på sce­na med Ole Ivars men slut­ter ikke å gjø­re kon­ser­ter selv om ban­det og han går for­skjel­li­ge. Siden 2018 har Tore Hal­vor­sen, nå eks front­fi­gur og voka­list i Ole Ivars, gjort eks­klu­si­ve kon­ser­ter for eld­re basert på sin fan­tas­tis­ke kar­rie­re for det­te folke­kjæ­re ban­det. Vi lover stor stem­ning, og en real rundt ned­over ”memory lane, når Tore byr på kjen­te og kjæ­re hits som Eng­lar­na fans, En vår vera som en er, Nei, så tjukk du har blitt osv. Kan­skje får vi også levert and­re legen­da­ris­ke svensk­top­par”. Her er ikke vei­en fra vemod til lat­ter lang!

Tore Hal­vor­sen er en norsk voka­list og gita­rist. Han er mest kjent som hoved­vo­ka­list og front­fi­gur i danse­ban­det Ole Ivars. På 1970- og 80-tal­let var han voka­list i Katho.

Sagt om kon­ser­ten: «Kon­ser­ten var enga­sje­ren­de og vel­dig fen­gen­de. De eld­re kjen­te godt igjen fle­re av san­ge­ne og sat­te stor pris på kon­ser­ten! Vi gle­der oss til han kom­mer til­ba­ke!!!!!» Elin Bar­moen, kul­tur­vert ved Parkgården

«Vi had­de rekord på Våler­tu­net med Tore­Her­lig ble det!» Cathri­ne Hagen Våler kommune

”Kon­ser­ten var enga­sje­ren­de og fen­gen­de. De kjen­te igjen fle­re av san­ge­ne og sat­te stor pris på kon­ser­ten. Vi gle­der oss til nes­te kon­sert” Park­går­den bo og ser­vice­sen­ter Hamar

FILM: SE OPPTAKK FRA KONSERT PÅ SYKEHJEM HER

KONSERTER:

Tore på Nor­ges­tur­ne hele vår­en og som­mer­en 2024

Galla­kon­sert

Høst­kon­sert med Tore Halvorsen

Som­mer­kon­sert med Tore Hal­vor­sen fra Ole Ivars 

Jule­kon­sert med Tore Hal­vor­sen fra Ole Ivars

TORE BRINGER FRAM GODE MINNER