Magiske Fredrik

Av Erlend R. Vikhagen & Håkon T. Nielsen

Det enes­te Fred­rik vil i ver­den er å lære seg å tryl­le sånn som far­far gjor­de. Fred­riks far­far var nem­lig ver­dens størs­te trylle­kunst­ner. Han kun­ne tryl­le pen­ger ut av øre­ne på folk, fikk ting til å sve­ve, sag­de damer i to og dro kani­ner opp av hat­ter. Had­de far­far bare ruk­ket å lære ham, så kun­ne Fred­rik kan­skje tryl­let far­far leven­de igjen.

En dag går Fred­rik opp på lof­tet og roter i beste­fars gam­le saker. Der fin­ner han far­fars gam­le floss­hatt, hans­ker og trylle­stav, og magis­ke ting begyn­ner å skje…

Se HER for mer infor­ma­sjon om pri­ser, pr-mate­ria­le og tek­nisk rider