Nyheter

Per Vollestad på Grini i 2020. Foto Ina Strøm Kagge forlag.

Per Vollestad

DE SANG FOR LIVET – OM NORSK MOTSTANDSKAMP OG FORBUDTE VISER UNDER ANDRE VERDENSKRIG San­gen har sjel­den stått ster­ke­re i Nor­ge enn …
Les Mer…
Snekker Andersen

Snekker Andersen og julenissen

Det var en gang en far som het Snek­ker Ander­sen, og han had­de man­ge unger slik som farer bru­ker å …
Les Mer…
Skinnvotten

Skinnvotten

En liten fore­stil­ling om ulik­het og gjest­fri­het av og med Duc Mai-The Det er vin­ter og kaldt i sko­gen, og …
Les Mer…
Amund Enger

Amund Enger

Vår­en og høs­ten 2021 vil Amund Enger for førs­te gang dra ut på tur­ne med albu­met, «Hall­dis» der han har tone­satt …
Les Mer…
Janne og Muskat

Janne og Muskat

I et muse­hull i nær­he­ten bor det en mus som heter MUSKAT. Det vet ikke Jan­ne. Hun gle­der seg til …
Les Mer…
Polly Esther og ønskemonsteret

Polly-Esther .….

POLLY-ESTHER OG ØNSKEMONSTERET: Pol­ly-Est­her er redd for det mes­te og der­for øns­ker hun seg så inn­ma­ri et ekte mons­ter, men hva …
Les Mer…
Alba trosser alt

Alba trosser alt

Plas­tikk til mid­dag: Alba­tros­se­ne Alba, mam­ma og pap­pa lever midt i Stille­ha­vet, men de kjen­ner plas­ten bed­re enn bøl­ge­ne og …
Les Mer…
Pannekaka - Teater Grimsborken

Eventyret om Pannekaka

Even­ty­ret om Panne­kaka er en gjen­dikt­ning av et even­tyr av Asbjørn­sen og Moe. I den­ne ver­sjo­nen fore­går alt på ram­pe­te …
Les Mer…
Vesleblakken - Teater Grimsborken

Vesleblakken

Vesle­blak­ken er en dra­ma­ti­se­ring av en novel­le av Ren­dals­for­fat­te­ren Jacob Bre­da Bull. Novel­len ble utgitt i sam­lin­gen Preste­gårds­his­to­ri­er (1914), og …
Les Mer…