Teater Grimsborken

Grims­bor­ken ble star­tet av Peder Opstad i 1998. Tea­te­rets mest akti­ve peri­ode har vært mel­lom 2002 og 2016, hvor de pro­du­ser­te 21 fore­stil­lin­ger, som ble spilt over 4000 fore­stil­lin­ger for over 360.000 barn, unge og voks­ne over den gans­ke land. Hele 32 skue­spil­le­re har i over­nevn­te peri­ode vært enga­sjert på kor­te­re eller leng­re enga­sje­ment. De har hatt 3 co-pro­duk­sjo­ner: Helt på tup­pa! (med Sogn og Fjorda­ne Tea­ter), Vesle­blak­ken (i 2012 med Tea­ter Inn­lan­det) og Et jule­even­tyr (i 2016 med Tea­ter Innlandet)

2011 vant Tea­ter Grims­bor­ken  «Ele­ve­nes favo­ritt» for fore­stil­lin­gen Bjørn­son unplug­ged, som for­øv­rig er deres mest­spil­len­de pro­duk­sjon (rundt 740). Peder Opstad har også job­bet som skue­spil­ler, kunst­ne­risk råd­gi­ver og dra­ma­turg ved Akers­hus Teater.

NY FORESTILLING 2022: 

Ned­last­bar fly­ger Elefantungen

Ele­fan­ten­un­gen plakat

 

NY FORESTILLING 2024: 

Ned­last­bar fly­ger Æsops fabler

Æsop Pla­kat