Molly & partner

Mari­an­ne Krog­ness og Karo­li­ne G. Her­lof­sen, invi­te­rer til Fami­lie­show­et ”Jeg vil hel­ler dan­se på bor­det”. Mol­ly & Part­ner er kjent fra NRK Radio Super og show­et er basert på den fan­tas­tis­ke musik­ken fra den nye cdén, bun­det sam­men av mye tøys og tull.

Mol­ly & Part­ner har ikke bil, men de har både syk­kel og trille­bår. Klok­ke kla­rer de seg uten. De har ikke pen­ger hel­ler, men det plei­er all­tid å ord­ne seg. Nes­ten hver dag raser det nem­lig ut mas­se god­te­ri fra et hull i veg­gen bak sofa­en. God­te­ri­et bru­ker de til å byt­te til seg alt de tren­ger.  Seks egg og en liter melk for eksem­pel, for en pose seig­menn, en kål­ra­bi for 4 sure skri­ker­un­ger, og en gang fikk de en stå­lam­pe(!) for en pose oste­popp og 3 melke­sjo­ko­la­der. Mol­ly & Part­ner lover at livet blir totalt for­and­ret for de som kom­mer og hører på.

NYHET: Mol­ly & Part­ner Trygg Trafikk

Mol­ly & part­ner: Jeg vil hel­ler dan­se på bordet

Gå hit for kjøp av cd/hørespill: Mol­ly & Partner

Last ned info­skriv, pla­kat og presse­skriv her:

   Mol­ly & partner

  Mol­ly & Part­ner Plakat

Last ned tekst som wordfil Mol­ly & Part­ner. Til pressen