GEIRR LYSTRUP

Geirr Lyst­rup er født i 1949 og voks­te opp i Vin­je i Tele­mark. Siden han tok arti­um har han vært aktiv som vise­san­ger. Han har gitt ut en rek­ke bøker og pla­ter, og han er en av våre mest all­si­di­ge tru­ba­du­rer. Fem gan­ger har han fått Spelle­mann­pri­sen. Sist for barne­pla­ta ”San­gen om Yebo”. Den­ne Cden var den førs­te av i alt tre pla­ter i sam­ar­beid med For­ut. Dis­se san­ge­ne er blitt popu­læ­re i barne­ha­ger og sko­ler over hele lan­det. Han har også skre­vet for­tel­lin­ger og dra­ma, bl. a. «Mau­rits og den sto­re Bar­nål­kri­gen» og «Bra­kar og Joanna».

Geirr kan hol­de opp mot tre kon­ser­te per dag og kom­bi­ne­rer gjer­ne kon­ser­ter for eld­re og barn på hen­holds­vis dag og kvelds­tid om det er øns­ke om det.

KONSERTER:

Lysbilde1

Lysbilde1

Barn + eldre = Gøy! Blått format

Lysbilde1