Janne og Muskat

I et muse­hull i nær­he­ten bor det en mus som heter MUSKAT. Det vet ikke Jan­ne. Hun gle­der seg til å ha even­tyr­stund for bar­na, men hvor i all ver­den har det blitt av even­tyr­bø­ke­ne hen­nes? Og hva er det for noe rart som lig­ger i sto­len hen­nes, det lig­ner litt på musebæsj…?

En leken og mor­som fore­stil­ling for både voks­ne og barn, helt på bar­nas premisser!

Mus­kat, eller Hes­pe­ri­nus Nor­we­gicus Mus Mus­cu­lus Els­ke­ros­ti­nus som han egent­lig heter, er en mas­kot. Han er en fin fyr, men han kan ingen­ting om god opp­før­sel, og bryr seg aller mest om seg selv, og om mugg­ost. Mugg­ost er det bes­te Mus­kat vet. Han bor inne i et muse­hull, men noen gan­ger kom­mer han ut, og det betyr både trøb­bel og moro for de som befin­ner seg der ute. Ingen­ting av Jan­nes even­tyr­stund går som plan­lagt, til bar­nas sto­re begeist­ring. Mus­kat enga­sje­rer vold­somt, og det­te er en fore­stil­ling som vir­ke­lig trig­ger enga­sje­ment og entu­si­as­me hos bar­na. Jan­ne har man­ge års erfa­ring med tea­ter for barn, og har her laget en leken og mor­som fore­stil­ling for både voks­ne og barn, helt på bar­nas premisser

 

Pas­ser for barn fra 4 år. Kul­tur­hus: Maks 80 barn på flatt gulv eller i amfi. Biblio­tek og barne­ha­ger maks 40 barn.  Se HER for tek­nisk rider. HER for pla­kat og HER  for presseskriv

Av og med Jan­ne Starup Bønes, Dukke­de­sig­ner Jan­ne Starup Bønes, Dukke­ma­ker Ida Eli­sa­beth Ravn, Pro­du­sert av Unge Viken Teater