Janne og Muskat

I et muse­hull i nær­he­ten bor det en mus som heter MUSKAT. Det vet ikke Jan­ne. Hun gle­der seg til å ha even­tyr­stund for bar­na, men hvor i all ver­den har det blitt av even­tyr­bø­ke­ne hen­nes? Og hva er det for noe rart som lig­ger i sto­len hen­nes, det lig­ner litt på musebæsj…?

En leken og mor­som fore­stil­ling for både voks­ne og barn, helt på bar­nas premisser!

Ingen­ting av Jan­nes even­tyr­stund går som plan­lagt, til bar­nas sto­re begeist­ring. Mus­kat enga­sje­rer vold­somt, og det­te er en fore­stil­ling som vir­ke­lig trig­ger enga­sje­ment og entu­si­as­me hos bar­na. Jan­ne har man­ge års erfa­ring med tea­ter for barn, og har her laget en leken og mor­som fore­stil­ling for både voks­ne og barn, helt på bar­nas premisser

Se HER for mer infor­ma­sjon, tek­nisk rider og PR materiale.

Av og med Jan­ne Starup Bønes
Dukke­de­sig­ner Jan­ne Starup Bønes
Dukke­ma­ker Ida Eli­sa­beth Ravn
Pro­du­sert av Unge Viken Teater