Eventyret om Pannekaka

Even­ty­ret om Panne­kaka er en gjen­dikt­ning av et even­tyr av Asbjørn­sen og Moe. I den­ne ver­sjo­nen fore­går alt på ram­pe­te rim, og frem­fø­res som fysisk for­tel­ler­tea­ter. Møt Kone Kro­ne, Gamle­far, Sju Skri­ker­un­ger, Mann Brann, Høne Pøne, Hane Pane, Ande Van­de, Gåse Våse, Gas­se Vas­se og Gyl­te Grise­syl­te der de alle prø­ver å ta kål på Pannekaka!

Med munn­har­pe og gitar som enes­te hjelpe­mid­ler, fram­før­te Peder Opstad fra Tea­ter Grims­bor­ken sin mor­som­me og fine fore­stil­ling. Hele fore­stil­lin­gen fore­gikk på ram­pe­te rim. Med Peder sitt spill leven­de gum­mi­an­sikt og and­re rare fak­ter, ble det­te en for­nøye­lig opp­le­vel­se for liten og stor. (Ringe­rike biblio­tek 10.02.20

Stor takk til Peder Opstad frå Tea­ter Grims­bor­ken. Han spel­te munn­har­pe og gitar, og fram­før­te «Even­ty­ret om Panne­kaka» på ram­pe­te rim. Fysisk for­tel­jar­tea­ter på sitt bes­te!»  (Nord-Fron bibliotek)

 

For mer infor­ma­sjon og tek­nisk rider se HER

Las ned pla­kat HER og Pres­se i word HER. Foto las­tes ned under og kredi­te­res Nils-Petter Aaland: