Pilutta deg – pressemateriell

Bli med på lof­fen og syng deg gjen­nom Astrid Lind­grens rike sam­men med Sara på gitar og Hege med fele, sag og munn­spill. Sara kom­mer selv fra Små­land, og for­tel­ler om Astrids liv med folk, fe og land­skap som inspi­rer­te til for­tel­lin­ge­ne. På sce­nen kan du se noe du kan­skje kjen­ner igjen: hvem eide strøm­pa, og hvem bruk­te para­ply­en og flagg­stan­ga? Bli med å gjet­te og syng med på san­ge­ne til Pip­pi, Emil, Marik­ken, Ron­ja og de and­re skøy­er­ne til Astrid LInd­gren.

HEGE RIMESTAD har vært en av lan­dets mest pro­fi­ler­te fele­spil­le­re siden hun var med i Amt­man­dens Døt­re og Vesle­frikk på 70-tal­let. Hun har også spilt med Mari Boi­ne, og utgitt solo-CDene «The Seed Keeper», «Hvi­te pil» og «Fly som en stein» (med Geirr Lyst­rup) som fikk Spelle­mann­pris. Man­ge kjen­ner Hege Rime­stad som Rødnisse­jen­ta fra Jul i Blå­fjell.

SARA ANDERSSON har stu­dert gitar på Musi­ci­ans Insti­tute i Hol­ly­wood, LA.Hun spil­te i ban­det Splitima­ge, som gav ut pla­ten «Addicted to Chaos» i 2005. Er nå el-gita­rist i Wick­ed Cur­ves & Hon­ky Tonk Angels (med bl.a Tove Bøy­gard). Sara er også låt­skri­ver, og job­ber på Nor­off videre­gå­en­de sko­le som lærer i lyd og medie­pro­duk­sjon. Sara og Hege har sam­ar­bei­det i grup­pa Halv­søst­ra, og spilt PILUTTA DEG på sko­ler og syke­hjem.

 

Last ned tekst som wordfil Last ned tekst i Word­fil:

Tekst Pil­ut­ta deg

 

Høy­opp­lø­se­lig foto:

Pilutta deg