All posts tagged “Pilutta deg

Pilutta deg

Pilutta deg

Bli med på lof­fen og syng deg gjen­nom Astrid Lind­grens rike sam­men med Sara på gitar og Hege med fele, sag og munn­spill. Sara kom­mer selv fra Små­land, og for­tel­ler om Astrids liv med folk, fe og land­skap som inspi­rer­te til for­tel­lin­ge­ne. På sce­nen kan […]