All posts tagged “Pilutta deg

Pilutta deg

PILUTTA DEG gjor­de stor suk­sess på vei­en i 2015 og 16. I 2021 tar vi opp igjen kon­ser­ten med man­ge av Lind­gren sine his­to­ri­er til ære for hen­ne, så bli med på lof­fen og syng deg gjen­nom Astrid Lind­grens rike. På sce­nen kan du se noe […]