All posts tagged “refusert

REFUSERT ble spilt ved Tea­ter Ibsen høs­ten 2021. Se Her for mer informasjon.

Teater Ibsen "Refusert" - Foto: Dag Jenssen

REFUSERT

Hvor­dan skal du kun­ne snu noe på hodet, når det alle­re­de står på hodet? spør hoved­per­sonen i Tom­my Sør­bøs nyskrev­ne tea­ter­styk­ke Refu­sert. Refu­sert er en tra­gi­ko­misk mono­log der skue­spil­ler Lars Sør­bø for­tel­ler his­to­ri­en om en gutt som star­ter sin kar­rie­re som multi­kunst­ner ved å imitere […]