Geirr Lystrup – pressemateriell

 

Geirr Lyst­rup er på vei! Med seg i gitar­kas­sa har han både nye og gam­le viser for sto­re og små. Etter over før­ti år på vise­vei­en er Geirr sta­dig på far­ten med nye og gam­le san­ger. Pub­li­kum får høre sla­ge­re som Som­mar i sep­tem­ber, Hon­ning­hum­la, Egg & champag­ne sam­men med san­ger fra de nyes­te cdene Kon­rad åh Kon­rad samt Alf og Dame­ne. All­sang blir det sik­kert også inn­imel­lom med både Jakob San­de og Alf Prøy­sen i en tri­ve­lig stund som Geirr sjøl kal­ler et musi­kalsk samvær

Geirr har en variert pro­duk­sjon bak seg med fle­re barne­pla­ter: bl. a. Mau­rits, Bra­kar og San­gen om Yebo. Man­ge vil hus­ke radio­hits som Wen­che med C, Hon­ning­hum­la og Som­mar i sep­tem­ber. Fem Spele­mann­pri­ser er det blitt for egne CDer, men han drar gjer­ne opp ei vise av Prøy­sen eller Jakob San­de og får all­san­gen i gang. God stem­ning og godt humør blir det garan­tert der Geirr spil­ler opp.

.Last ned tekst som wordfil Last ned tekst i Wordformat:

Kat­ten og fug­le­ne. Fore­stil­ling for barn

Geirrs bes­te viser. Til pressenHøy­opp­løs­lig foto:

Pressebilde