Hjem

Vil­je har ver­dens bes­te hus. Det pas­ser hen­ne per­fekt på alle måter. Her har hun sen­gen sin, tin­ge­ne sine, her ser hun alle sol­opp­gan­ge­ne og tel­ler stjer­ne­ne. En dag kom­mer det noen og tar over hele huset, og Vil­je blir nødt til å fin­ne et nytt sted å bo. Men hvor­dan i all ver­den skal hun bo om ikke i et hus, hvor er hjem­me nå?

En und­ren­de figur­tea­ter­fore­stil­ling om hvor vi føler oss hjem­me og hva et hjem egent­lig er.

«Fore­stil­lin­gen var helt magisk, bar­na lev­de seg så med i for­tel­lin­gen og Ida er en helt ene­stå­en­de for­mid­ler og skue­spil­ler»  (Årvoll­vei­en barnehage)

Se HER for mer infor­ma­sjon, tek­nisk rai­der og PR materiale.Se Utdrag fra fore­stil­lin­gen HER

Av og med Ida Frisch
Kostyme­de­sig­ner Ida Frisch
Dukke­ma­ke­re Ella Honey­man-Novot­ny og Ida Frisch
Dra­ma­turg Ragn­hild Mærli
Pro­du­sert av Unge Viken Tea­ter og Ida Frisch