Musikkdetektiven

Hal­vard Bjørk­ås

Artist

Hal­vard Bjørk­ås har som mål å vise barn og unge at det egent­lig er gans­ke enkelt å lage musikk. Du tren­ger ikke engang et van­lig instru­ment for å få det til. Unge­ne føl­ger spent med når hår­spen­ner, skru­jern, hage­slan­ger og melke­kar­ton­ger plut­se­lig blir til musikk – rett foran øre­ne på dem. Etter kon­ser­te­ne er det ikke uvan­lig å høre bar­na syn­ge på den san­gen de nett­opp har vært med på å lage – helt ny, der og da. For å fin­ne musik­ken, bru­ker Musikk­de­tek­ti­ven to ord med magisk kraft: - Hysj… hør!

Hal­vard Bjørk­ås, er bosatt i Rings­aker der han job­ber som Musikk­de­tek­tiv og gitar­læ­rer ved Stan­ge vgs. Når han ikke er på lyd­jakt, utvik­ler han data­spill og digi­ta­le bøker med Musikk­de­tek­ti­ven som hoved­per­son.

Konserter/prosjekter

Musikk­de­tek­ti­ven Hal­vard Bjørk­ås har ett mål for øret: Han er på leting etter lyder som kan bli til musikk. – Det begyn­te vel med at jeg ble bevisst på den fine ryt­men som kom ut av sement­blan­de­ren da jeg fort­satt gikk i barne­ha­gen.

Musikk­de­tek­ti­ven besø­ker deg på fire måter. Trykk her for å se!


Presse­ma­te­ri­ell Video/Lyd Pla­kat