TEATERKONSERT: PILUTTA DEG!

 

Bli med på lof­fen og syng deg gjen­nom Astrid Lind­grens rike sam­men med Sara på gitar og Hege med fele, sag og munn­spill. Sara kom­mer selv fra Små­land, og for­tel­ler om Astrids liv med folk, fe og land­skap som inspi­rer­te til for­tel­lin­ge­ne. På sce­nen kan du se noe du kan­skje kjen­ner igjen: hvem eide strøm­pa, og hvem bruk­te para­ply­en og flagg­stan­ga? Bli med å gjet­te og syng med på san­ge­ne til Pip­pi, Emil, Marik­ken, Ron­ja og de and­re skøy­er­ne til Astrid LIndgren.

PILUTTA DEG pas­ser for barn i alle ald­re, fra biblio­te­ket og klasse­rom­met til eldre­sen­te­ret, og kan bru­kes både som en del av den Kul­tu­rel­le Spa­ser-stok­ken og skolesekken

Lysbilde1