Polly-Esther .….

 

POLLY-ESTHER OG ØNSKEMONSTERET: Pol­ly-Est­her er redd for det mes­te og der­for øns­ker hun seg så inn­ma­ri et ekte mons­ter, men hva om monst­re ikke er sånn som man for­ven­ter seg? Fra bok til fore­stil­ling: Pol­ly-Est­her og ønske­mons­te­ret er en leken, visu­ell og musi­kalsk fore­stil­ling for barn fra 3–6 år. Fore­stil­lin­gen er basert på Tiril Val­eurs bok om Pol­ly-Est­her som over­vin­ner sine fryk­ter. En his­to­rie om å fin­ne styr­ke og mot der man minst ven­ter det. Se HER for tek­nisk rai­der og PR.

Fan­tas­tisk!!! er vel uttryk­ket som blir brukt mest hos oss etter fore­stil­lin­gen! Lil­le­ha­gen barne­hage i Skedsmo

Av Tiril Val­eur
Bear­bei­det av Hanne Ama­lie Smed­stad og Malin Skjolde
Med
Ragn­hild Gravem (vikar for Hanne Ama­lie Smed­stad) og Malin Skjolde
Sce­no­graf og kostyme­de­sig­ner Jen­ny Hil­mo Teig
Dukke­de­sig­ner Marthe Brandt
Maske­de­sig­ner Leo Thörn
Kunst­ne­risk vei­le­der Peder Opstad
Pro­du­sert av Unge Viken Tea­ter, Hanne Ama­lie Smed­stad og Malin Skjolde