Så synger vi ei bok

Barne­time med Geirr Lystrup
Ny barne­bok fra Geirr Lyst­rup: Beste­far og ele­fan­ten er illust­rert av Mal­gorzata Pio­trow­ska som har sam­ar­bei­det med Geirr om en rek­ke bøker tid­li­ge­re: 10 ape­kat­ter, Kat­ten og fug­le­ne, Mau­rits og den sto­re Bar­nål­kri­gen, Bra­kar og Joan­na, Krys­tall­s­lot­tet. Og alle bøke­ne kan syn­ges. «Så syn­ger vi ei bok» er en barne­time skred­der­sydd for biblio­te­ket. Med gitar og for­tel­ler­gle­de tar Geirr bar­na med på ei opp­le­vel­ses­rei­se i bøke­nes ver­den. Kom og bli med!

«Det skjer all­tid noe spen­nen­de hos bestefar.
En dag får han en blå ele­fant i premie.
Den er liten og søt og mor­som å leke med.
Men så begyn­ner den å vokse…»  Fra Beste­far og elefanten

Apekatter    Katten