Guren Hagen – pressemateriell

I 2002 slapp Guren Hagen sitt førs­te sam­le­al­bum med tit­te­len Her­ba­ri­um. Her fant du bl.a. Det sto­re i det små, Sol­sida og Hotell Jord som fort­satt er å høre på P1. Med Her­ba­ri­um 2 vil Guren nå opp­sum­me­re åre­ne 2004–2014. Her­ba­ri­um 2 inne­hol­der noen av per­le­ne fra Guren Hagens inn­spil­lin­ger fra den­ne peri­oden. Låte­ne «Sam­marsmårrå», «Hotell Jord» og «Det sto­re i det små» var alle A‑listet av Nrk P1.«Det sto­re i det små» i en nyinn­spil­ling med et eks­tra vers og i duett med Hen­ning Kvit­nes. Låte­ne «Gi meg den­gong», «Du er den» og «Smi­le» var alle B‑listet. Duet­ter «Vak­re du» med Fri­da Ånne­vik ble A‑listet av Nrk Hed­mark og Opp­land, mens «Hjer­tet mitt» lå 28 uker på Norsk­top­pen, med 5 første­plas­ser (2004/2005). Med san­ger fra dis­se pla­te­ne, samt fra pla­ta Fra Grå­ten sjø tel Prest­ve­gen som kom i 2014, tar Guren Hagen for n’te gang lande­vei­en fatt høs­ten 2015.

Guren Hagen er en av Nor­ges frems­te vise­kunst­ne­re og har et tro­fast pub­li­kum, både på kon­ser­ter og ved radio­ap­pa­ra­te­ne. Han har til nå utgitt tolv album med viser som Det sto­re i det små, Hotell jord, Sam­marsmårrå, Hjer­tet mitt og Vak­re du. Guren har blandt annet fått Prøy­sen­pri­sen for sitt arbei­de. Han var også med på hyl­lest­pla­ten til Vidar Sand­beck, Gull i fra grøn­ne sko­ger, sam­men med blandt and­re Vamp, Jan Eggum og Lille­bjørn Nil­sen. Guren har også etab­lert seg som låt­skri­ver og tekst­for­fat­ter for and­re artis­ter som Ole Edvard Anton­sen og Sis­sel Kyrkjebø.

Last ned tekst som wordfil Last ned teks­ten i Wordformat:

Guren. Øst for sol. Presse

Jule­kon­sert med Guren. Presse

Høy­opp­lø­se­lig foto:


11201630_862483797140768_3658655134457528830_n