All posts filed under “KHKulturverksted

Rasmus på loffen

Rasmus på loffen

«Tror du at det fin­nes noen som vil ha en gutt med rett hår? Alle vil ha en jen­te med krøl­le­te hår, tro meg. – Men, om ingen vil ha en… Om man møter noen, og så fin­nes det ingen and­re der… Da må de […]

Joni | KHKulturverksted

Joni på norsk

I kon­ser­ten «Joni på norsk» får du høre Joni Mitch­ells låter i norsk gjen­dikt­ning av Karo­li­ne Gre­ger­sen. Hun leg­ger stor vekt på ta vare på teks­te­nes idé og poe­tis­ke uttrykk, sam­ti­dig som teks­te­ne skal klin­ge godt på norsk. «Both sides now»,  «The river» og mange […]

Narum

Narum

Til dag­lig er søsk­ne­ne Narum tra­velt opp­tatt med en rek­ke and­re pro­sjek­ter. Der­for har det de sis­te åre­ne vært vans­ke­lig å få til mer enn spred­te kon­ser­ter i ny og ne men i  2021 er de kla­re for opp­drag igjen. Narum har etab­lert seg som et […]

Frem fra glemselen

Frem fra glemselen

Ta ei neve med gam­le skil­lings­vi­ser, en god slump gam­le gode nors­ke sang­bok­skat­ter, noen spise­skje­er Tau­be og Prøy­sen, to rau­se auser med humor, et par-tre hekto­li­ter bril­li­ant tan­gent­knip­sing, en diger sekk med god og lun stem­ning og to tonn all­si­dig musikk- og under­hold­­nings-erfa­ring. Da har […]

Adventskonsert med Roy og Elin

Adventskonsert med Roy og Elin

Elin Moen Rus­ten og Roy Løn­høi­den har sun­get sam­men i man­ge år både i stu­dio og på for­skjel­li­ge sce­ner rundt om i lan­det og det er man­ge som har ven­tet på et duett­al­bum med Roy Løn­høi­den og Elin Moen Rus­ten. Nå er tida inne med […]